ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.២៥៦១  
សៀវភៅធម៌
ប្រសិនបើសៀវភៅណាមួយ ៥០០០ឆ្នាំបានដាក់ផ្សាយ ប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងខ្ញុំដើម្បីលុប ០៨១ ៨១៥ ០០០ ។
មហាសទ្ធម្មធរជោតិក ហួត-ណាហំ
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
ព្រហ្ម-មេត្តា
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
វនយប្បញ្ញោ ដុង-សុភឿន
ព្រហ្ម-មេត្តា
ព្រហ្ម-មេត្តា
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
អ្នកគ្រូ អ៊ុំ-សុជា & អ្នកគ្រូ ប៉ោរ-សុមាលី
អោក-បូរ៉ា
អោក-បូរ៉ា
អោក-បូរ៉ា
អោក-បូរ៉ា
អោក-បូរ៉ា
អោក-បូរ៉ា
អោក-បូរ៉ា
អោក-បូរ៉ា
អោក-បូរ៉ា
ឧបាសក ស៊ុន-សុផាន
ឧបាសក ហួយ-វ៉ាន់ថន
ឯកឧត្ដម ពេជ្រ-ទុំក្រវ៉ិល
ស្ថាបនាខែពិសាខ ព.ស.២៥៥៥ ដោយ៥០០០ឆ្នាំ ។ ជាធម្មទាន ៕
Top Best 10 pro