វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍ FM 99.25 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
កម្មវិធីផ្សាយ​ព្រះធម៌ ៤.០០ - ២៣.០០
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ