វិទ្យុពណ្ណរាយណ៍ FM 92.50 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តអង្គ​ពណ្ណរាយ​ណ៍​
ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង
នាយកស្ថានីយ ព្រះ​គ្រូ​សង្ឃានុរក្ខ័កោវិទ​ ឃឿន​ ឃី​
ទំនាក់ទំនង ០១១ ៩៥៩ ៥២៥

ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ