វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍ FM 106 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តព្រះសីហនុ
កម្មវិធីផ្សាយ​ព្រះធម៌ ៤.០០ - ២៣.០០
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ